Algemene voorwaarden - particulier

Algemene voorwaarden Boevenvangen.nl preventiepakketten
Preventiepakket particulier.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Boevenvangen.nl(onderdeel van Bonovox Producties)
1.2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Boevenvangen.nl/Bonovox schriftelijk is bevestigd.
1.3. Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienstzijnde derden binden Bonovox niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.4. De internetsite van Boevenvangen.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.5. Onder "Klant" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Boevenvangen.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6. Bonovox Producties behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.7. Door het gebruik van de diensten van Boevenvangen en/of het bestellen aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8. Nadat de klant een pakket heeft besteld op Boevenvangen.nl, ontvangt de klant een bevestiging waarin staat dat hij akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Een pakket kan alleen besteld worden als akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden.
1.9. Indien onduidelijk bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
1.10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.11. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie (de versie zoals die staat op site shop.boevenvangen.nl )

2. Abonnement

2.1. Klant betaalt voor een preventiepakket op Boevenvangen.nl en ontvangt het Boevenvangen -preventiepakket. Daarvoor krijgt de klant recht om beelden van inbrekers die toeslaan in zijn huis te plaatsen op boevenvangen.nl.
2.2. Klant is verplicht om aan Boevenvangen.nl te melden als getoonde inbreker is opgepakt. Boevenvangen.nl verwijdert daarop de foto van de inbrekers van de site. 
2.3. Klant stuurt kort verslag van diefstal. Wie-Wat-Waar-Wanneer? Klant vult dit verslag naar waarheid in.
2.4. Misbruik van site en bewust foute info aanleveren leidt tot schadeclaim van Boevenvangen.nl aan klant. Hoogte van het bedrag hangt af van de mate waarin misbruik is gemaakt van de diensten van Boevenvangen.nl.
2.5. Klant dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden om het abonnement in te laten gaan.

3. Pakket

3.1. Klant ontvangt pakket met 8 preventiestickers.
3.2. Stickers mogen alleen door koper worden gebruikt en zijn bestemd voor het opgegeven huisadres.
3.3. Klant verplicht zichzelf om stickers te plaatsen. Het materiaal moet zichtbaar zijn. 
3.4. Pakketten worden zo snel mogelijk geleverd en Boevenvangen.nl zal de grootst mogelijke zorg besteden aan de uitvoering van de levering. Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van Boevenvangen.nl, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt is.

4. Beelden

4.1. Klant moet aangifte doen van inbraak voordat beelden op website geplaatst kunnen worden.
4.2. Klant moet kopie van aangifte en aangiftenummer meesturen als hij beelden wil plaatsen op Boevenvangen.nl (dit i.v.m. herleidbaarheid dief).
4.3. Klant levert video's aan als avi/mp4 en foto's als jpeg. Alleen de beelden van de diefstal worden aangeleverd.
4.4. Onschuldigen op de beelden worden onherkenbaar gemaakt door redactie Boevenvangen.nl
4.5. Boevenvangen.nl plaatst foto's niet als verdachte minderjarig uiterlijk lijkt te hebben.
4.7. Boevenvangen.nl verwijdert de foto’s na 6 maanden van de website.
4.8. Boevenvangen.nl houdt ten allen tijde het recht om beelden te weigeren.
4.9 Boevenvangen.nl plaatst alleen beelden afkomstig van een bewakingscamera.
4.10. Het preventie-pakket moet gebruikt zijn, anders worden foto's niet geplaatst.
4.11. Beelden kunnen aangeleverd worden vanaf het moment dat het geleverde preventie materiaal is geplaatst.
4.12. Boevenvangen.nl is verantwoordelijk voor de juridische gevolgen met betrekking tot het plaatsen van beelden van inbrekers als klant heeft gehandeld conform de algemene voorwaarden.
4.13 Medewerkers van Boevenvangen.nl hebben in hun contract een clausule tot geheimhouding. Informatie die zij via hun werk hebben verkregen mogen zijn niet delen met derden.


5. Overig

5.2. Een bestelling kan niet geannuleerd worden.
5.3. Als er toch wordt ingebroken, betaalt boevenvangen.nl een jaar lang de inboedelverzekering van klant tot een maximum van 200 euro. Deze regeling geldt alleen voor particulieren. Er moet er aangifte gedaan worden. Ook moeten de stickers ten tijde van inbraak op huis geplakt zijn aan de zijde waar inbrekers binnenkwamen.  Boevenvangen.nl betaalt alleen de inboedelverzekering bij de eerste inbraak. 
5.4 De inboedelverzekering wordt alleen betaald bij een inbraak in de eerste drie jaar na de aanschaf van de stickers. Als inbraak het gevolg is van grove nalatigheid van klant wordt inboedelverzekering niet betaald. 
5.4.a Bij een inbraak regelt Bonovox Productie een prive-detective en een schadecoach voor de gedupeerde klant. Dit alleen in het eerste jaar na aanschaf van het pakket.  Voorwaarde is dat er beelden zijn van de inbreker(s) en dat er dus een werkende camera in het huis bevestigd is, tijdens de inbraak. 
5.5 Alle veplichtingen jegens klant vervallen bij een faillisement van Bonovox Producties. 
5.5. Adresgegevens:
Bonovox Producties
Postbus 2989
1000 CZ AMSTERDAM
020-707 4378
Info@boevenvangen.nl
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Kvknummer: 37123015
BTW-nummer: 8170 37779B01