Over Boevenvangen.nl

Deze webshop is onderdeel van boevenvangen.nl, de opsporingssite. Zowel de webshop als boevenvangen.nl worden beheerd door Bonovox Producties. Bonovox is ook producent van de de opsporingsprogramma's Ter Plaatse voor RTV Noord-Holland, en Bureau Flevoland voor Omroep Flevoland.
Boevenvangen.nl bestaat sinds november 2008. Op de site staan opsporingsberichten, misdaadnieuws en straffen en eisen. Bij de site hoort een app voor Iphone en Android-Smartphones. Op deze apps worden de dichtstbijzijnde delicten getoond vanaf de plek waar de app geopend wordt.
Voor meer informatie: Bonovox.nl
Heeft u vragen over onze producten? Bel dan 020-707 4378 of mail naar info@boevenvangen.nl